นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด