ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (มกราคม-มีนาคม 2564) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาแลเเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด