ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวัลภา นุตโร คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางวัลภา นุตโร คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองแซง ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
นางวัลภา นุตโร คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวจุไรรัตน์ บุตรศาสตร์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ พร้อมบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางวัลภา นุตโร คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวจุไรรัตน์ บุตรศาสตร์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ พร้อมบุคลากร สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำชี หมู่ที่ 5 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
นางวัลภา นุตโร คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ ภูสมนึก นักวิชาการคลังชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางวัลภา นุตโร คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ ภูสมนึก นักวิชาการคลังชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยบูรณาการร่วมกับ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
นางวัลภา นุตโร คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะทำงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.นางวัลภา นุตโร คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้ครบถ้วน และการส่งเสริมการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และได้นำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะทำงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากร สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลร่องคำ บ้านร่องคำ หมู่ที่ 2 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
... อ่านทั้งหมด