ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
หนังสือเชิญเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 2565 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
หนังสือเชิญชวนปรับปรุงซ่อมแซมไฟส่องสว่าง 2564 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
หนังสือเชิญชวนปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บพัสดุ 2564 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
หนังสือเชิญเข้ายื่นข้อเสนอจ้างปรับปรุงสำนักงาน 2564 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เชิญยื่นข้อเสนอปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถตู้ 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด