ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
หนังสือเชิญเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 2565 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด