ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจรับงานจ้าง
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.หมู่ที่ 6 จำนวน 3 จุด เชื่อมโยง ...
การเผยแพร่รายงานการประชุมสภา
วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564
ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และมีการตรวจและรับรองรายงานการประชุมวันที่ 5 มีนาคม 64 อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้การฉีดวัคซีนโควิด-19

วันที่ 27-31 พ.ค.64 จนท.จากโรงพยาบาลท่าตะโก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก ออกประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และขั้นตอนการขอรับวัคซีน ให้กับประชาชนหมู่ที่ 2-7 ต.ท่าตะโก อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ท่าตะโก ออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ภายในตำบลท่าตะโก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด