ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมช่วงด้านหน้าอาคารทั้ง 2 ด้าน สำนักงานเทศบาลตำบลวงฆ้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/08/2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.18-018 ถนนเทศบาล ซอย 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/08/2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.18-019 ถนนเทศบาล ซอย 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/08/2564)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย (05/08/2564)