ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมช่วงด้านหน้าอาคารทั้ง 2 ด้าน สำนักงานเทศบาลตำบลวงฆ้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด