นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด