ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
อนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด