ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 PEA สุโขทัย เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
วิธีการใช้งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (Infocenter) โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
เชื่อมโยงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของ กฟภ. ทั่วประเทศ จำนวน 709 ศูนย์ ( ***เฉพาะศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ที่ใช้ระบบ INFOCENTER บนระบบแม่ข่ายของ สขร.** )
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
7 สำนักงาน กฟภ ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง คว้ารางวัล "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี "
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
PEA สุโขทัย คว้ารางวัล “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2560”
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
... อ่านทั้งหมด