ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 PEA สุโขทัย เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร (11/04/2565)
วิธีการใช้งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (Infocenter) โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (23/09/2564)
เชื่อมโยงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของ กฟภ. ทั่วประเทศ จำนวน 709 ศูนย์ ( ***เฉพาะศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ที่ใช้ระบบ INFOCENTER บนระบบแม่ข่ายของ สขร.** ) (01/01/2564)
7 สำนักงาน กฟภ ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง คว้ารางวัล "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี " (01/10/2561)
PEA สุโขทัย คว้ารางวัล “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2560” (15/09/2560)
URL ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ในสังกัด กฟจ.สุโขทัย (18/07/2560)
กระทรวงมหาดไทยคัดเลือก ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟภ 59 ศูนย์ ร่วมโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น ขานรับนายกรัฐมนตรีประกาศ"ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" (03/05/2560)
ดัชนีรวม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย (23/04/2560)
สุโขทัย-ป.ป.ช. จัดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต (15/06/2559)
PEA สุโขทัย จัดประชุมชี้แจงสมาชิกเครือข่ายใสสะอาด (30/05/2559)