นโยบายรัฐบาล
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 (21/06/2560)
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (21/06/2560)