ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศราคากลางจัดจ้างรถยนต์โดยสารเพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด