สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ. 2559 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ส. ลงวันที่ 3 เม.ย. 2561 เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด