ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
เดือน เมษายน 2565 - กันยายน 2565 ไม่มีการ ประกวดราคา สอบราคา (03/10/2565)
เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ไม่มีการ ประกวดราคา สอบราคา (31/03/2565)
เดือน สิงหาคม 2564 - กันยายน 2564 ไม่มีการ ประกวดราคา สอบราคา (05/10/2564)
เดือน สิงหาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 ไม่มีการ ประกวดราคา สอบราคา (30/07/2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมนเตาเผาป่าสุสานพร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ หมู่ที่ 11ม7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/07/2563)
เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 ไม่มีการ ประกวดราคา สอบราคา (30/06/2563)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23/04/2563)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/03/2563)
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีการ ประกวดราคา สอบราคา (28/02/2563)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/01/2563)