- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านแม่วะ-บ้านด่าน ตำบลสันดอนแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (23/07/2564)
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/12/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังหินเรียงตลิ่งห้วยแม่วะ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (07/12/2563)