- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลหนองช้างคืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/06/2564)
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/06/2564)