สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)  ติดต่อ : เทศบาลตำบลริมปิง จ. ลำพูน เว็บไซต์ : www.rimping.go.th อีเมล์ : rimping.lp42@gmail.com ที่อยู่ : 999 หมู่ 6 ต. ริมปิง อ. เมือง จ. ลำพูน 510000 เบอร์มือถือ : - เบอร์โทรศัพท์ : 053-500984 เบอร์แฟกซ์ : 053-500984 ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด