สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
... อ่านทั้งหมด