ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ไม่มีการ ประกวดราคา สอบราคา วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
เดือน สิงหาคม 2564 - กันยายน 2564 ไม่มีการ ประกวดราคา สอบราคา วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
เดือน สิงหาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 ไม่มีการ ประกวดราคา สอบราคา วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมนเตาเผาป่าสุสานพร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ หมู่ที่ 11ม7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 ไม่มีการ ประกวดราคา สอบราคา วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีการ ประกวดราคา สอบราคา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด