ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลหนองช้างคืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด