สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนเมษายน 2564 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนเมษายน 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนมีนาคม 2564 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนมกราคม 2564 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนธันวาคม 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนกันยายน 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนมกราคม 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด