นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายนายก อบต.วังดิน วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
คำแถลงนโยบาย นายก อบต.วังดิน วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
... อ่านทั้งหมด