นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำเเถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด