ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ปี 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ปี 2562 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด