ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
สรุปใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปใบอนุญาตประกอบกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด