ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 เชื่อมโยง ...
ประกาศ ศพด. อบต.ขามเฒ่า เรื่องการรับสมัครเด็กเข้าเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2564
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
ประกาศ ศพด. อบต.ขามเฒ่า เรื่องการรับสมัครเด็กเข้าเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2564 เชื่อมโยง ...
ประกาศ อบต.ขามเฒ่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564
ประกาศ อบต.ขามเฒ่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เชื่อมโยง ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 เชื่อมโยง ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง ขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง ขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด