การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564) (21/09/2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (06/09/2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (05/08/2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (06/07/2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565) (04/07/2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (06/06/2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 (05/05/2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565) (04/04/2565)
รุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (04/04/2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (04/04/2565)