ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะให้กับประชาชนในตำบลหนองคล้า
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายรังสรรค์ ศิริพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า และนายสัญชัย ด่ายเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะให้กับประชาชนในตำบลหนองคล้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด