ข่าวประชาสัมพันธ์
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับรางวัลเกียรติยศ Hall of Fame ประเภทแหล่งท่องที่ยว ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ครั้งที่ 13
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2564 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) หรือ Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี และทรงพระราชทานรางวัลเกียรติยศ Hall of Fame ประเภทแหล่งท่องที่ยว แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นผู้รับมอบ ผ่านระบบ ZOOM ในรูปแบบ Virtual Live ซึ่งมี นายยุทธศักดิ์ สุภัสสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าร่วมด้วย นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า การได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นการได้รับรางวัลอันสูงสุดจากการเข้าร่วมประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) หรือ Thailand Tourism Awards ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยในปีนี้ได้รับรางวัลกินรีทองยอดเยี่ยม สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 (ปี 2560, ปี 2562 และ ปี 2564) ทำให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้รับรางวัลเกียรติยศ Hall of Fame สาขาท่องเที่ยว และได้รับการยกย่องเชิดชูจารึกชื่อไว้ในหอเกียรติยศ ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ยิ่งใหญ่ ตอกย้ำคุณภาพสินค้าและบริการที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจให้กับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 มีผู้ประกอบการ องค์กร และชุมชนท้องถิ่นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ชนะการประกวด จำนวนทั้งสิ้น 185 รางวัล ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดการประกวด และรับสมัครผลงาน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อผลักดันการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว พร้อมสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจ และประทับใจแก่นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวรูปแบบวิถีใหม่ ปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 โดยได้จัดพิธีพระราชทานรางวัล ณ PM Studio กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ThailandTourismAwards และ Amazing Thailand
โครงการวิจัยอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญและหายากเพื่อการอนุรักษ์
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ จัดทำโครงการวิจัยอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญและหายากเพื่อการอนุรักษ์ โดยเลือกการวิจัยทางด้านการรีดน้ำเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ และการทำน้ำเชื้อแช่แข็ง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้ทั่วโลก มีความปลอดภัยสูงต่อสัตว์ และสามารถพัฒนาสายพันธุ์ให้คงอยู่ได้อย่างสมดุลในธรรมชาติ ซึ่งนำไปสู่การดำเนินโครงการ “คืนม้าเทวดาสู่ยอดดอย” ที่เป็นโครงการต่อเนื่องในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ป่าหายากของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อไป
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ฯ เร่งเก็บตัวอย่างเลือดม้าลาย ตรวจหาเชื้อโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) โรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดม้าลาย เพื่อตรวจเชื้อโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) ตามนโนบายของกรมปศุสัตว์ที่เร่งดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยเร็วที่สุด นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกา (AHS) ที่เกิดขึ้นในผู้เลี้ยงม้า ส่งผลให้มีม้าล้มตายจำนวนมาก เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดม้าลาย โดยได้รับความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์, องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สุ่มเก็บตัวอย่างเลือดม้าลายจำนวน 2 ตัว ที่อยู่ในความดูแลของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อโรคดังกล่าวต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยให้สามารถควบคุมได้โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีม้าลายอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น จำนวน 21 ตัว เป็นสายพันธุ์ burchell ซึ่งทั้งหมดได้รับการดูแลภายในส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี โดยปล่อยให้ฝูงม้าลายอาศัยร่วมกันเป็นฝูงตามธรรมชาติ พร้อมทั้งมีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line OA : @nightsafari หรือ IG และ Tiktok : chiangmainightsafari หรือ โทร. 053 – 999000
ผอ.สพค.แนะนำหน่วยงานและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำโดย นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วย นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าพบ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังเชียงใหม่ เพื่อแนะนำหน่วยงานและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมประชุมหารือและร่าง MOU ความร่วมมือบูรณาการ ด้านการพัฒนาทักษะทางด้านฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำโดย นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมประชุมหารือและร่าง MOU ความร่วมมือบูรณาการ ด้านการพัฒนาทักษะทางด้านฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมี นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าร่วมในการประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมลานนา เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
... อ่านทั้งหมด