ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย C๑-๖๘ (เชื่อมจากถนนคอนกรีตเดิมไป หมู่ที่ ๕ บ้านย่านยาว) หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ฝั่งตะวันออก (เชื่อมจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณสามแยกไป หมู่ที่ 3 บ้านย่านยาว) หมู่ที่ 5 บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบแม่น้ำน่าน (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๔ บ้านย่านยาว
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓)
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด