ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ อบต.โคกสลุด
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2565
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด