ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
เว็บไซต์ อบต.โคกสลุด (22/06/2565)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2565 (05/05/2565)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 (05/04/2565)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 (07/03/2565)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2565 (03/03/2565)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 (10/01/2565)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (15/11/2564)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 (09/09/2564)
โครงการขยายและปรับปรุงไหล่ทางลูกรังเป็นคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านถึงบริเวณ รพ.สต.วังตาบัว หมู่ที่ 7 บ้านโฉงกลาง ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/08/2564)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 (04/08/2564)