ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศ ราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ฝั่งตะวันออก (เชื่อมจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณสามแยกไป หมู่ที่ 3 บ้านย่านยาว) หมู่ที่ 5 บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (24/02/2564)
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย C๑-๖๘ (เชื่อมจากถนนคอนกรีตเดิมไป หมู่ที่ ๕ บ้านย่านยาว) หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (24/02/2564)
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ (09/02/2564)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบแม่น้ำน่าน (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๔ บ้านย่านยาว (08/02/2564)
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓) (13/01/2564)
ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาริมทาง (ศาลาไม้) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวถนน ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (13/01/2564)
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย C๑-๖๘ (ต่อจากดาดคอนกรีตเดิมถึงสุดเขตหมู่ที่ 3) หมู่ที่ 3 บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (03/11/2563)
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย C๑-๗๐ หมู่ที่ ๒ บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (29/10/2563)
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบ้านนางหยิน อ้นแจ่ม (เชื่อมจากถนนคอนกรีตเลียบแม่น้ำน่าน ไปบรรจบถนนเลียบคลองไฟฟ้า) หมู่ที่ ๑ บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (28/10/2563)
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายป่าไผ่ (เชื่อมถนนคอนกรีตเดิมบริเวณที่ดินนายวิเชียร แสงศรี ไปบรรจบถนนคอนกรีตด้านทิศเหนือเลียบแม่น้ำ) หมู่ที่ 7 บ้านโฉงกลาง ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (28/10/2563)