คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
QM-MR-01 คู่มือคุณภาพ ver0 5.12.59 (05/08/2563)
QP-AD-01 การบริหารงานทั่วไป (05/08/2563)
QP-IS-01 กระบวนการให้บริการลูกค้า (05/08/2563)
QP-SV-01 กระบวนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (05/08/2563)
QP-SV-02 กระบวนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำสถานีรถลาก (05/08/2563)
QP-SV-03 กระบวนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ขับรถบริการ (05/08/2563)
QP-SV-04 กระบวนการปฏิบัติงานวิทยากร (05/08/2563)
QP-TK-01 กระบวนการจำหน่ายบัตรเข้าชม (05/08/2563)
QP-VL-01 การให้บริการลูกค้าบ้านพักและห้องประชุม (05/08/2563)
WI-AD-01 คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ผ่ายบริการ (05/08/2563)