สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างฝึกและแสดง Night Predator Show ประจำปี 2564 ระยะเวลา 1 เดือน วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างฝึกและแสดง Tiger Show ประจำปี 2564 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานเชียงใหมไนท์ซาฟารี เพื่อการประชาสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของอนันตราเวเคชั่นคลับและกลุ่มโรงแรมในเครือบริเวณ ณ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านถ่ายรูปที่ระลึก กับ นายประชัน มีบุญ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาให้ใช้สถานที่ติดตั้งอุปกกรณ์วิทยุคมนาคมในอาคาร กับบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่ากิจการร้านอาหารยีราฟ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด