สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ .053-999000 โทรสาร . 053-999005 เวลาติดต่อสำนักงาน 08.30 – 16.30 น. E-mail : pda.pinkanakorn@gmail.com ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด