อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)  การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด