ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ ณ.ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 อ่านต่อ ...
จิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563
วันพุธ ที่ 3 มิ.ย. 63 เวลา 9.00 น. นายสมศักดิ์ แก้วสอนสถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ณ ที่สถานีรถไฟขอนแก่น โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ อ่านต่อ ...
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.45 น. นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน ณ สวนป่าสาธารณะบ้านหนองบัวเงิน ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อ่านต่อ ...
ร่วมประชุมหารือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563
วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมประชุมหารือ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อเตรียมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ที่จะลงพื้นที่ ในจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด