ข่าวประชาสัมพันธ์
วันยุทธหัตถี
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564
วันที่ 18 มกราคม 2564 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าพราชการและพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวัน "ยุทธหัตถี" ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลกาลจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีความเป็นมาวันกองทัพไทยนั้น สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา จึงได้กำหนดให้เป็น "วันกองทัพไทย" เรียกกันอีกอย่างว่า "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" หรือ "วันยุทธหัตถี" เป็นวันรัฐพิธี แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ แต่เดิมมีการระบุว่า วันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชานั้น ตรงกับวันที่ 25 มกราคม ต่อมามีการคำนวณวันใหม่ จึงกำหนดให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปีเป็น วันยุทธหัตถี
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2564
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการเก็บรวบรวนข้อมูลโครงการต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม พ.ศ. 2564 จำนวน 7 โครงการ ดังนี้
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่24 ธันวาคม 2563 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลเมืองศิลา และหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้น ทั้งนี้สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่นได้ ร่วม ออกโรงทาน และบริจาคเงินทำบุญ ในครั้งนี้ ณ พุทธมณฑลอีสาน ตำบลศิลา จังหวัดขอนแก่น
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆของรัฐได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน ณ โรงเรียนชุมชนโนนสมบรูณ์ ตำบลโนนสมบรูณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นาย สมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น และ นายคงชีพ อตินุวรรตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติ เข้าร่วมประชุม นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและร่วมทำกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2563 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆรวมกว่า 300 คน ณ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น
... อ่านทั้งหมด