ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ส่งตรงข่าวสารคลังความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์ ส่งตรงข่าวสารคลังความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 เรื่อง 1.เรื่อง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์ ส่งตรงข่าวสารวินัย คุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์ ส่งตรงข่าวสารวินัย คุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 เรื่อง 1.เรื่อง ให้ถ้อยคำกลับไปกลับมาอาจผิดวินัยได้ อ่านต่อ ...
คลังจังหวัดสกลนคร ร่วมขบวนพิธีอัญเชิญไฟและพระประทีปพระราชทาน
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. นางณริศรา ขูขุนทด คลังจังหวัดสกลนคร ร่วมขบวนพิธีอัญเชิญไฟและพระประทีปพระราชทาน ณ บริเวณพิธีลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เคลื่อนขบวนสู่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง) และเวลา 19.00 น. นางณริศรา ขูขุนทด คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ร่วมงานเทศกาล “ลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี อ่านต่อ ...
นางณริศรา ขูขุนทด คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางณริศรา ขูขุนทด คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ให้เป็นหมวดหมู่ สะอาด สวยงาม โล่ง โปร่ง สบาย เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รองรับการบริการที่มีคุณภาพในปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ตามโครงการ “งานได้ผลคนเป็นสุข” Happy Work Place at Sakon Nakhon อ่านต่อ ...
ประชุมประจำเดือนสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางณริศรา ขูขุนทด คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร เพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร และติดตามผลการดำเนินโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด