ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน คลังจังหวัดพะเยา ศึกษาดูงาน เเลกเปลี่ยนเรียนรู้เเนวทางการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด/เชิงพื้นที่ เเละรูปเเบบการนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจตามโครงการเพิ่มประส
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดพะเยา ต้อนรับนางสุชญา การงาน คลังจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลัง จังหวัดเชียงราย ได้มาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์ุ คลังจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางนิภาพร เผ่ากันทะ ผอ.กลุ่มงานวิชาการ จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ใน
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น พ.ศ. 2563
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564 ระดับพื้นฐาน
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด