ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสุดารัตน์ รักจันทร์ คลังจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางอมรรัตน์ วังใน นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
อ่านต่อ ...
การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
อ่านต่อ ...
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสุดารัตน์ รักจันทร์ คลังจังหวัดแพร่ พร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด (คูเมืองโบราณเมืองแพร่) ณ สถาบันพัฒนาการป่าไม้ (โรงเรียนป่าไม้เดิม) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
อ่านต่อ ...
วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสุดารัตน์ รักจันทร์ คลังจังหวัดแพร่ ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ (คบจ.แพร่) ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลัง
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
อ่านต่อ ...
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสุดารัตน์ รักจันทร์ คลังจังหวัดแพร่ จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการประเมินด้านการตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด