ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (01/07/2563)
จิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" (03/06/2563)
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว (03/06/2563)
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 (03/06/2563)
ร่วมประชุมหารือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ (04/03/2563)
ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน (02/03/2563)
ร่วมต้อนรับคณะกรรมธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาและอนุกรรมการในคณะกรรมาธิการ (02/03/2563)
รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563 (01/03/2563)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล (28/02/2563)
เรารักขอนแก่นครั้งที่ 2/2563 (26/02/2563)