- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2565 หน่วยงานไม่มีการจัดประกวดราคา และสอบราคา (18/05/2563)
ประกาศเชิญชวน-ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงาน เพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/04/2563)