แผนผล
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (21/04/2565)
แผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 (20/04/2565)
แผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (01/04/2565)
แผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 (19/04/2564)
แผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (18/04/2564)
แผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 (17/04/2564)
แผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (16/04/2564)
แผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (27/04/2563)
รายงานแผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (27/04/2563)