สัญญาอื่นๆ
โครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ บ้านพักอาศัย 2 ชั้น แบบที่ 2 สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โครงการจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสกลนครและบ้านพักคลังจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด