สัญญาอื่นๆ
สัญาจ้างทำความสะอาดอาคาร ปี พ.ศ. 2565 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สัญาจ้างทำความสะอาดอาคาร ปี พ.ศ. 2564 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญาจ้างทำความสะอาดอาคาร ปี พ.ศ. 2563 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญาจ้างทำความสะอาดอาคาร ปี พ.ศ. 2562 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญาจ้างทำความสะอาดอาคาร ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง-ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงาน เพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด