ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
รายงานภาวะเศรษฐกิจ และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2565 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คำถาม-คำตอบ ระเบียบ กฏหมาย ปัญหาในการปฏิบัติงาน วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 23 ตพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 27สิงหาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่18 กันยายน พ.ศ. 2563 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 01 สิงหาคม 2562 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 01 กรกฏาคม 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2562 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการมาใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ต.ค 59-มี.ค.60 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด