สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ศาลากลางจังหวัดพะเยา (ชั้น 1 อาคารใหม่) ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000


โทรศัพท์ 0 54 449 564
โทรสาร 0 54 449 563
E-Mail : pyd@cgd.go.th

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หมายเลขโทรศัพท์
นางนิภาพร เผ่ากันทะ ประธานคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 065-882-8656
นางธิดา จันทราพูน คณะทำงาน 089-956-2670
นายศุภศิลป์ กลิ่นหอม คณะทำงาน 086-4032177
นางรัชฎาพร ขันทะบุตร คณะทำงานและเลขานุการ 093-136-1351
นายปริญญา สุจริง คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ 086-197-3935
... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด