ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ บ้านพักอาศัย 2 ชั้น แบบที่ 2 สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสกลนครและบ้านพักคลังจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด